folkeskolen matematik matematikopgaver online undervisning
download online undervisning opgaver facitliste

Undervisningsdifferentiering
Begrebet undervisningsdifferentiering præger i høj grad folkeskoleloven. Men også i beskrivelsen af undervisningen i faget matematik er differentiering et bærende princip:

"Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger." (CKF)

Konceptet bag matematikbogen.dk er netop, at opgaverne i videst mulig omfang tilpasses den enkelte elevs forudsætninger - typisk ved at læreren eller eleven selv definerer sværhedsgraden, hvorefter computeren laver opgaven.

Konceptet er gennemprøvet i en 3-årig forsøgsperiode i forbindelse med et udviklingsprojekt på en traditionel folkeskole.

Erfaringen viser, at en sådan elektronisk matematikbog overgår en traditionel matematikbog, da læreren har mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Forsøget viser ligeledes, at eleverne uden besvær kan definere sværhedsgraden for de opgaver, der skal arbejdes med. På den måde vil matematikbogen.dk bevidstgøre den enkelte elev om sit eget niveau – og samtidig kunne skabe udfordring for den enkelte og visualisere hvori udfordringen består.